Copyright

Niets van de inhoud van de site (doch niet beperkt tot tekst, foto’s, logo’s) mag worden opgeslagen, verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt en/of gebruikt worden voor andere websites of enige andere toepassing in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Partner in Governance. (Potentiele) opdrachtgevers van Partner in Governance mogen informatie op deze website afdrukken en/of downloaden, beperkt tot zover nodig voor opdrachtverstrekking aan Partner in Governance.