Actueel Masterclasses

– Workshop / Masterclass Nieuw in de Raad

Aan deze workshop / opleiding tot toezichthouder / commissaris, alle sectoren, namen reeds meer dan 350 kandidaten deel, met programma: Zit toezicht houden in uw DNA? Wat is een kader, definitie, wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden. Wat zijn ontwikkelingen. En de wegen naar toezichthoudende positie(s) / commissariaat en Good Governance. Verder een persoonlijke intake, casuïstiek en door ons persoonlijke feedback. Zeer tevreden kandidaten gingen u voor:

→ Workshops Good Governance 2021 - additioneel online mogelijk

De workshop (/ Masterclass) Nieuw in de Raad wordt een paar keer per jaar gegeven.
Programma daarbij in a nutshell:

  • Introductie
  • I Perspectief Bestuur & Toezicht (samenhang, visie, kader, definitie, rollen / verantwoordelijkheden, bestuursmodellen)
  • II Ontwikkelingen / actualiteiten, intermezzo 2021 - Innovatief Toezicht
  • III De weg naar toezichthoudende positie(s) / commissariaat en Good Governance
  • Persoonlijke intake, training, casuïstiek, persoonlijke feedback zijn onderdelen

De gebruikelijke locatie is Landgoed de Reehorst te Driebergen. De gebruikelijke ontvangst is 12.30 uur, programma tot 16.30 uur. Sinds begin 2020 beschikken we ook over prachtige alternatieve locaties (meerdere steden). En additioneel online mogelijkheden.

Reguliere programma was sinds Covid-19 vanaf september 2020 wederom op locatie, daarna wederom online mogelijkheden. Voor nu wederom op locatie! Voor nadere informatie en data 2021 (data 2021 najaar zijn al bekend en inmiddels najaar 2021 wederom op locatie): avanderburg@partner-governance.nl

- Incompany (basis en geavanceerde Educatie & Advisory) - additioneel online mogelijk

- Board Advisory (Good Governance Radar, Zelfevaluatie e.a.) - additioneel online mogelijk

→  Klik hier voor Algemene informatie (als Brochures)

→  Klik hier voor Verder Nieuws 

Geplaatst in Actueel.